UŽITOČNÉ LINKY

Autorské

Príbuzné


Pridané údaje o poslancoch, komisiách, nakoľko po voľbách to bude vyzerať inak a veci sa stratia, Predpokladám, že teraz (10.2018) uvedené linky budú mať po voľbách (11.2018) iný obsah.


Farnosť sv. Ondreja

          

Mestská časť Košice Sever

úrad

Územný plán mesta Košice


Úradná tabuľa mesta Košice


Škoda, že úrad nie je schopný vytvoriť prehľadnú mapku s umiestnením veľkokapacitných kontajnerov. Našiel som:

https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/attachments/stanovistia_vkk_0.pdf  na r. 2019


Základná škola na Polianskej

dva weby


Slovensko sk

KSK- Košický  samosprávny kraj 

MČ sever

Mesto Košice

Články z blogu na stránkach

MČ - stav volebné obdobie 2014 - 2018 

Keďže mená bývalých poslancov po voľbách upadnú do zabudnutia, zachraňujem zálohujem tu a zverejňujem údaje za

volebné obdobie  - 2018


https://www.kosicesever.sk/starosta

Marián Gaj

e-mail: starosta@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 247 67 (sekretariát)

 • Životopis
 • Profil

14.02.1969

Doterajšie zamestnania

2010 - trvá Mestská časť Košice - Sever

 • Starosta mestskej časti Košice - Sever

2005 - 2010 Konateľ, spoločník PO , GAJJA PRODUCTION HOUSE s.r.o.

 • umelecká činnosť,
 • cateringové služby
 • reklamné služby

1992 - 2010 Živnostník FO

 • ekonóm, vedenie účtovníctva do roku 2008
 • obchodná činnosť

1988 - 1992 Hotel FISS, Štrbské Pleso

 • účtovník, recepčný

Vzdelanie

1998 štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, odbor enviromentalistika

1992 Kurz asistenta auditora , Košice

1984 - 1988 Stredná ekonomická škola v Košiciach

1975 - 1984 ZŠ Košice Opatovská cesta

Ďalšie skúsenosti

Windows, MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet

anglický jazyk: pasívne

ruský jazyk: pasívne

fotenie, umelecká fotografia

vodičský preukaz skupiny A, B, C, M, T, E,


https://www.kosicesever.sk/komisie-miestneho-zastupitelstva

Komisia rozvoja:

Predseda komisie: Ing. Jozef Filipko

Členovia komisie z radov poslancov: Ing. Štefan Baláž, Ing. Kosmas Bekiaris, doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ing. Jozef Filipko, Erik Haľko, MVDr. Dagmar Kažimírová, Anton Švajlen, Ing. Jaroslav Polaček , Ing. Tomáš Kišiday

Členovia komisie z radov neposlancov: Ing. Mária Tomášová, Ing. Adrián Tompoš, PhD., Ing. Timea Horosová, Ing. Marián Bednarčík, Ing. Tomáš Gőrcsős, Gabriel Horňák, Lukáš Novák, Ľuboš Czirner, MBA, MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.

Poslanci 2014 - 2018

Ing. Štefan Baláž

stefan.balaz@kosicesever.sk

balaz@mail.t-com.sk

Vek: 48
Povolanie: manažér
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: SIEŤ, SMK-MKP, NOVA
Funkcia: Predseda Finančnej komisie, člen Komisie rozvoja.

Ing. Kosmas Bekiaris 

bekiarisk@gmail.com

Vek: 47
Povolanie: senior technický špecialista
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Funkcia: Predseda Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.


doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. 

peter.blistan@kosicesever.sk

Vek: 45
Povolanie: vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia: člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.Ing. Jozef Filipko

jozef.filipko@kosicesever.sk

jozef.filipko@severak.sk

Vek: 52
Povolanie: kontrolór
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia: predseda Komisie rozvoja, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen Miestnej rady.


Mgr. Marcel Gibóda

giboda@oan.sk

tel.č.: + 421 940 726 211

Vek: 32
Povolanie: politológ
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Funkcia: člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Erik Haľko

erik.halko@kosicesever.sk

Vek: 43
Povolanie: manažér
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia: Zástupca starostu, člen Komisie kultúry, člen Finančnej komisie, člen Komisie rozvoja, člen Miestnej rady.prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

peter.kalanin@kosicesever.sk

Vek: 48
Povolanie: lekár
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: KDH
Funkcia: Predseda Komisie sociálnej, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen Miestnej rady.


MVDr. Dagmar Kažimírová

d.kazimirova@gmail.com

tel. č.: +421 905 702 651

Vek: 51
Povolanie: učiteľka
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidovala za: nezávislá kandidátka
Funkcia: členka Komisie sociálnej, členka Komisie kultúry, členka Komisie rozvoja.


Ing. Štefan Kertés

stefan.kertes@kosicesever.sk

stevok@netkosice.sk

Vek: 46
Povolanie: záchranár
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: SMER -SD
Funkcia: člen Komisie sociálnej, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.


Anton Švajlen

anton.svajlen@kosicesever.sk

anton.svajlen@zoznam.sk

Vek: 52
Povolanie: fleet manager
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Funkcia: člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.


Ing. Jaroslav Polaček

polacek@oan.sk

tel.č.: +421 902 731 621

Vek: 41
Povolanie: manažér, predseda PRE KOŠICE SEVER o.z.
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: nezávislý kandidát
Funkcia: člen Finančnej komisie.


Mgr. Pavol Železník

pazeleznik@gmail.com

Povolanie:
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za: Kresťanskodemokratické hnutie


Ing. Tomáš Kišiday

kisiday@spseke.sk

Povolanie: učiteľ
Volebný obvod 1
Funkčné obdobie 2014 - 2018
Kandidoval za: Nezávislý kandidát
Funkcia: člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja 

VOĽBY 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Volebné obdobie je 4 roky - platí aj pre voľby do orgánov samosprávnych obcí - obecné a mestské zastupiteľstvo, starosta a primátor


Čo a kto sa nám to tu ponúka na roky 2018 - 2022:


na primátora mesta


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Košice 

https://www.kosice.sk/static/volby/2018/zoznam-zaregistrovanych-pr-volby2018.pdf


Zaujímavé linky

Košický samosprávny kraj

Rastislav Trnka

 • https://www.rastotrnka.sk/volebny-program-zupana-trnku/
 • https://web.vucke.sk/sk/ ?

Primátorskí Kandidáti

Peter Antal, 44 r., nezávislý kandidát

https://www.antalpeter.sk/

Alena Bašistová, doc. PhDr., PhD., 42 r., nezávislá kandidátka

https://www.alena2018.sk/

Ján Dečo, Ing., 56 r., nezávislý kandidát - 31.10.2018 sa vzdal kandidatúry a vyjadril podporu Alene Bašistovej

https://jandeco.sk/

Jaroslav Džunko, RNDr., Ing., 67 r., nezávislý kandidát

https://www.facebook.com/RNDr-Ing-Jaroslav-D%C5%BEunko-nez%C3%A1visl%C3%BD-kandid%C3%A1t-224070291000324/

Richard Havrilla, Ing., 52 r., nezávislý kandidát - 31.10.2018 sa vzdal kandidatúry a vyjadril podporu Alene Bašistovej

https://richardhavrilla.sk/

Štefan Horváth, MUDr., 63 r., Národná koalícia

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007328386986

Džemal Kodrazi, 55 r., nezávislý kandidát

https://www.dzemalkodrazi.sk/

Milan Lesňák, Ing., 38 r., nezávislý kandidát - 31.10.2018 sa vzdal kandidatúry a vyjadril podporu Alene Bašistovej

https://milanlesnak.sk/

https://www.facebook.com/Lesnak.Milan/

Viliam Novotný, MUDr., MPH, 45 r., Šanca

https://www.viliamnovotny.sk/kandidatura

https://www.facebook.com/novotnyviliam/

Martin Petruško, JUDr., 45 r., Smer-SD, SNS

https://petrusko.sk/

Jaroslav Polaček, Ing., 41 r., SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS

https://jaropolacek.sk/

https://www.facebook.com/JaroPolacekKosice/

Ján Struk, 60 r., Strana moderného Slovenska (SMS)

https://www.facebook.com/jan.struk.1

Miroslav Špak, 43 r., nezávislý kandidát - 31.10.2018 sa vzdal kandidatúry a vyjadril podporu Alene Bašistovej

https://www.facebook.com/spakmiro

Vladimír Vágási, Mgr., 56 r., Most - Híd

Čítajte viac: https://korzar.sme.sk/c/20911990/pozrite-si-kto-kazdy-sa-chce-stat-primatorom-na-vychode.html#ixzz5TkYLYEBs


Pôvodný primátor Richar Raši

 • https://www.kosice.sk/static/prilohy/primator_R-Rasi_volebny-program.pdf

na poslanca do mesta:


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

Volebný obvod č. 1 (Sever, Kavečany, Džungľa) Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 

http://www.kosice.sk/static/volby/2018/zoznam-zaregistrovanych-mz-volby2018.pdf

Volebný obvod č. 1 (Sever, Kavečany, Džungľa) Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

 1. Martin Balčík, JUDr., 40 r., starosta, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 

2. Milan Baraník, Ing., 54 r., stavebný inžinier, Spolu - občianska demokracia 

3. Peter Blišťan, doc. Ing., PhD., MBA, 46 r., vysokoškolský pedagóg, Šport do Košíc a na východ 

4. Attila Boldi, 49 r., manažér, Most - Híd 

5. Marián Buvalič, Ing., 33 r., ekonóm, nezávislý kandidát 6. Ján Dečo, Ing., 56 r., odborný konzultant, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Demokratická strana 

7. Jozef Filipko, Ing., 52 r., kontrolór, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 

8. Marián Gaj, 49 r., starosta, Šport do Košíc a na východ 

9. Marcel Gibóda, Mgr., 33 r., politológ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 

10. Jozef Horváth, 69 r., operný spevák, Naj - nezávislosť a jednota 

11. Štefan Horváth, MUDr., 63 r., lekár - manažér, Národná koalícia 

12. Pavol Ičo, Mgr., 31 r., publicista, Národná koalícia 

13. Dagmar Kažimírová, MVDr., 52 r., učiteľka, Progresívne Slovensko 

14. Štefan Kertés, Ing., 46 r., zdravotnícky záchranár, Smer - sociálna demokracia 

15. Monika Kokošková, 41 r., marketingový manažér, Spolu - občianska demokracia 

16. Michal Kravčík, Ing., CSc., 62 r., hydroekológ, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Demokratická strana 

17. Marián Macej, MUDr., MPH, 51 r., riaditeľ, Most - Híd 

18. Peter Matta, Ing., 39 r., manažér, Most - Híd 

19. Pavol Mutafov, PhDr., 64 r., riaditeľ ÚPSVaR, Smer - sociálna demokracia 

20. Marián Pilát, Ing., MBA, 30 r., ekonóm, Šanca 

21. Martin Rogovský, Mgr., 41 r., manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Demokratická strana 

22. Miroslav Sabol, 28 r., projektový manažér, Šanca 

23. František Siska, Ing., 58 r., konateľ, Spolu - občianska demokracia 

24. Štefan Surmánek, PhDr., CSc., 65 r., SZČO, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 

25. Jana Škorcová, 45 r., dermatológ, Národná koalícia 

26. Anton Švajlen, 52 r., prijímací technik, Progresívne Slovensko 

27. Andreja Takáčová, JUDr., 63 r., právnička, nezávislá kandidátka 

28. František Ténai, Ing., 49 r., manažér, predseda občianskeho združenia, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Nova, Občianska konzervatívna strana 

29. Vladimír Vágási, Mgr., 56 r., manažér, Most - Híd 

30. Viktor Valik, 50 r., konateľ, Naj - nezávislosť a jednota 

31. Miroslav Vrážel, Ing., LL.M., 37 r., development manager, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Demokratická strana 

32. Erik Weiss, doc. Ing., PhD., 39 r., vysokoškolský pedagóg, Slovenská národná strana


na starostu MČ sever:


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu mestskej časti Košice - Sever 

https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/images/sever_zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_starosta.pdf 


1. Marián Gaj, 49 r., starosta, Šport do Košíc a na východ 

2. Pavol Mutafov, PhDr., 64 r., riaditeľ UPSVaR, Smer - sociálna demokracia 

3. Štefan Surmánek, PhDr.,CSc., 65 r., SZČO, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 

4. František Ténai Ing., 49 r., manažér, predseda občianskeho združenia, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Občianska konzervatívna strana, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

na poslanca MČ sever


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice - Sever 

https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/images/sever_zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_mz_0.pdf 

Volebný obvod č. 3  (Podhradová)

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci. 

1. Ľubica Agyagosová, Mgr., 65 r., dôchodkyňa, Most - Híd 

2. Milan Baraník, Ing., 54 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

3. Marián Bednarčík, Ing., 55 r., inšpektor práce, Smer - sociálna demokracia 

4. Bohumil Bielik, MUDr., 29 r., veterinárny lekár, Most - Híd 

5. Alena Dubinová, Ing., 61 r., chránená dielňa ekonóm, Komunistická strana Slovenska 

6. Magdaléna Harčariková, 68 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana 

7. Pavol Holečko, 38 r., logistik - manager, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

8. Róbert Kukoricás, 52 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

9. Vladimír Puškár, Ing., 38 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - občianska demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

10. Miroslav Sabol, 28 r., projektový manažér, Šanca 

11. Anton Švajlen, 52 r., prijímací technik, Progresívne Slovensko 

12. Andreja Takáčová, JUDr., 63 r., právnička, nezávislá kandidátka ...