Ku zlepšeniu dopravy a k zadaniu územného plánu

27.03.2018

Snáď by malo byť samozrejmý určitý lokápatriotizmus, že sa budeme snažiť zlepšiť si život a prostredie kde bývame. Ja okrem aktivít v oblasti športu, zdravia, propagácií pohybu na horách, pracujem aj v oblasti spoločenskej. Tieto materiáli išli  na mesto ešte v čase svojho vzniku. Výsledok?


Možno sa oprieť iba o všeobecné tézy: C.7 "dbať na zachovanie existujúcich plôch verejnej zelene", F.1 " zabezpečiť ďalšie znižovanie pevných a plynných emisií ako aj ostatných negatívnych vplyvov na životné prostredie mesta Košice" 

Autor je stavebný technik, pohybujúci sa v stavebníckom odbore viac než 35 rokov na rôznych pozíciách investorských, dodávateľských projekčných a prípravárskych, takže má to šťastie nazerať na podstatu problematiky z viacerých zorných uhlov.

Autor otvoril tento blog ako postrehy zo stavebného života, z praxe.

Reaguje na právne predpisy, spôsoby (ne) fungovania spoločnosti s ktorými prichádza a a sním aj celá stavebná obec do styku.

Naráža na technickú zložku predpisov, absentujúcu v legislatíve, na nezrozumiteľnosť predpisov, prekomplikovanosť, spôsobujúcu problémy, ktoré ďalej tlačené novými a novými predpismi za stáleho pôsobenia starých, nesúladu s nimi, vytvárajú databázu dohadov.

V štátnej správe ponúka riešenia na odbúraní množstva neefektívnych procesov, naráža na častú nekoncepčnosť, nekompetentnosť.

Zámerom je pomôcť a dať impulz. Je tu vytvorena názorová platforma, kde sa očakávajú odborné názory z praxe, čo by malo byť východiskovou základňou pre úvahy vo vytváraní úspešných pravidiel pre riadenie spoločnosti. https://stavebnictvo-sk.blogspot.sk/

Jedná sa snahu vystavať (oranžové) bytový dom na mieste pôvodnej už nefunkčnej uhoľne. Poloha je na konci bytového domu Lomnická, 2, 4, 6 (dva šikmé obdĺžniky oproti existujúcim kruhovým garážam, oproti je šikmo existujúci bytový dom Lomnická 3, 5, 7). V riešení na úrovni územného rozhodnutia, išlo o vysoký objekt prirazený ku domu L 2, 4, 6,...

Myslím si, že niektoré aktivity, nápady za nás nik iný nerobí len my. Od nás by mali vznikať nápady, od nás by sa mali kompetentní dozvedať, kde nás tlačí topánka a prečo.

Zatiaľ tu nevidím formy aktivít, kde by sa stretávali priaznivci rozličných záujmových krúžkov. Mladí aj starší. Možno je na čase, možno po vzore https://vymenniky.sk/, kde sa zúžitkovali zavedením minimalizačných technologických vybavení pôvodných výmenníkových staníc, už nepotrebné priestory (pomohli tuším eurofondy) a zriadili sa komunitné...

Kto ma pozná či nepozná, ponúkam riešenia a spoluprácu v oblasti športu, turistiky, prírodných športov, a pohybových aktivít, turistiky, alpinizmu a podobne. Stránky sú informačným servisom pre priateľov hôr a milovníkov prírody, čo majú aj zdravotný a preventívny charakter v oblasti zdravia, encyklopedický obsah v oblasti poznávania a vedomostí.

Snáď by malo byť samozrejmý určitý lokápatriotizmus, že sa budeme snažiť zlepšiť si život a prostredie kde bývame. Ja okrem aktivít v oblasti športu, zdravia, propagácií pohybu na horách, pracujem aj v oblasti spoločenskej. Tieto materiáli išli na mesto ešte v čase svojho vzniku. Výsledok?