Návrh na zlepšenie dopravy MHD

28.03.2018

...k tomu sa vrátim neskôr

ale inšpiratívne, koncepčne:

Riešenie by sa dotýkala MHD a cyklotrás, koridorov. Asi po voľbách.