Klubová činnosť na sídlisku

28.03.2018

Zatiaľ tu nevidím formy aktivít, kde by sa stretávali priaznivci rozličných záujmových krúžkov. Mladí aj starší. Možno je na čase, možno po vzore https://vymenniky.sk/, kde sa zúžitkovali zavedením minimalizačných technologických vybavení pôvodných výmenníkových staníc, už nepotrebné priestory (pomohli tuším eurofondy) a zriadili sa komunitné centrá, kluby, pre stretávky, pestovanie zručnosti, pre výstavy, kultúrnu činnosť, záľuby, pre výmenu skúsenosti, spoluprácu. 

Možno je načase, aby mesto myslelo aj na zabudnuté sídlisko tam na severe. Máme tu poloprázdne uhoľne, máme tu zauhľovne, ktoré mesto predalo a kde sa toho chytili developeri, aby znova začínali s otázkou zahusťovania bytovou výstavbou ala Espresso. Vedeli by si pomôcť aj samotné bytovky, keby sa mesto ako majiteľ zobudilo zo spánku a ponúkol svoje prázdne priestory na využite v samotných bytových domoch. 

Mne bolo povedané, že sa to bude riešiť v nejakej etape zhodnocovania majetku mesta. Lenže to sa jednalo o sústavu centrálneho zásobovania mesta z teplárne. My sme lokálne vykurovaný samostatnými kotolňami. A možno preto sme niekde zabudnutí.