Kauza bytový dom Lomnická pri Lomnickej 2, 4, 6

20.02.2020

Stručne úvodom

Jedná sa snahu vystavať (oranžové) bytový dom na mieste pôvodnej už nefunkčnej uhoľne. Poloha je na konci bytového domu Lomnická, 2, 4, 6 (dva šikmé obdĺžniky oproti existujúcim kruhovým garážam, oproti je šikmo existujúci bytový dom Lomnická 3, 5, 7). V riešení na úrovni územného rozhodnutia, išlo o vysoký objekt prirazený ku domu L 2, 4, 6, výrazne tieniaci náprotivný dom  L 3, 5, 7. Samozrejme ide aj záber plôch, slúžiacich ku parkovaniu pôvodných obyvateľov ulice, čiže pôvodný obyvatelia prídu aj o to málo, čo tu jestvuje. Plochy potrebné pre parkovania tejto zahusťovačky sú riešené na úkor existujúcej zelene. 

Projektové riešenie samozrejme nepoznáme, ale podľa echa ide o iné riešenie a znova si investor rieši svoj problém s parkovaním na úkor zelene a pokúša sa podhradčanov uplatiť tým, že im zhotoví nové parkoviská, samozrejme, že namiesto zelene. 

A možno ide o nesúlad s vydaným územným povolením.     


Ako to u nás býva zvykom kauza je opäť pokračovaním seriálu "O nás bez nás". Kauza ťahaná, dobre utajovaná. 

Vlastne pred dvoma dňami sa dozvedám, že máme pred sebou ďalší diel a to už v štádiu podania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Takže kolo s územným konaním vyhral nádejný stavebník, investor, za účinnej pomoci stavebného úradu, čo nás obišiel, obce, čo nás svojim súhlasom predala. Samozrejme napriek našim pripomienkam, petícií, listom, účasti na zastupiteľstve MČ nik neakceptoval, nik nevypočul náš hlas. 

Sme NIČ

Samozrejme, že nemáme v ruke ani územné rozhodnutie, lebo už vtedy sme boli NIČ, čo je predchádzajúci stupeň stanovujúci územné podmienky výstavby a podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia. Nemáme v ruke ani búracie rozhodnutie, pretože najprv by sa mala zbúrať pôvodná uhoľňa a vlastne všetci si tu robia čo chcú a bez nášho vedomia a o nás bez nás, čo je tá najväčšia drzosť a trúfalosť. Úroveň takého myslenia spadá do obdobia stredoveku a ešte aj hlbšie.

A ak sa bude narážať na nevzhľadný stav spomínanej uhoľne, je tu odignorovaný elementárny princíp starostlivosti o svoj majetok a povinnosť stavebného úradu upozorniť majiteľa na stav vecí a verejné ohrozenie, čo by mohlo nastať napríklad odtrhnutím ľahkej strešnej konštrukcie pri víchrici. 

https://www.google.sk/maps/@48.7472858,21.2448833,3a,75y,82.21h,93.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDhzYVo-DuS5-ANMrzwLx7w!2e0!7i13312!8i6656

Čas pokročil a vyzerá to horšie.

Ja som sa tu vlastne dostal do úlohy akéhosi ochrancu práv občanov na sídlisku a vo veľmi stiesnenom časovom horizonte mám čeliť úradom, ktoré majú v rukách všetky materiály a ja, my nič. Nevieme ani kedy boli vydané spomínané rozhodnutia, kedy bola podaná projektantom žiadosť o vyjadrenie obce k projektovej dokumentácii. 

Toto nie je rovnocenný súboj, ak to teda súboj, nie našou vinou musí byť, namiesto dialógu, informačných tokov, spolupráce obce, občanov, úradov,  ochrany štátu, ktorá vôbec, ale vôbec nefunguje, čoho každodenným dôkazom sú neustále petície občanov voči mestu, MČ, štátu. Toto je hlavný dôkaz nefunkčnosti samospráv a štátu a výrazne pokrivenej chrbtovej kosti štátnych orgánov.

Iróniou je, že boli porušené aj práva mesta, ktoré má v existujúcom bytovom dome svoje nebytové priestory (bývalá kotolňa), o ktoré sa príkladne nestará.

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever 24.02.2020 (pondelok) o 15:00 hod. 

https://www.kosicesever.sk/harmonogram-zasadnuti-mz-mr

by sa problémom malo zaujímať a hádam v zmysle mandátu daným nami občanmi, správcovi, MČ, by nemalo vystupovať proti občanom obzvlášť za menovaných okolností, ak nás teda zastupuje.

Zámeru sme dali jasné nie a napriek tomu MČ v minulosti v úlohe štatistu prijala zámer predkladateľa, teda nádejného investora budovania bytovky. Nuž, ale samospráva je platená nami a nie developerom, stavebníkom, vykonáva naše požiadavky a aj preto som založil tento web, aby sa veci zverejnili:

https://podhradova.webnode.sk/

a v nej som implementoval blog 

https://podhradova.blogspot.com/

s okruhmi problémov sídliska, vlastne s tým, čo by mala riešiť samospráva. Krátkosť času mi ešte neumožňovala zverejniť túto udalosť okamžite na webe a zmobilizovať občanov, čo napríklad MČ neurobila, nevidím žiadne echá a tak zastupiteľstvo vďaka neinformovanosti, môže posudzovať vec jednostranne, ľahostajne, ak nik zo sídliska nepríde.

Znova na pretrase bytový dom Lomnická

Samozrejme výrazným problémom štátu, zastúpeného stavebným úradom je tu absolútne odignorovanie vlastníkov bytov v susedstve a to dokonca úplne bezprostrednom, kontaktnom, s navrhovanou budovou. Riadna facka právu a občanom tohoto štátu od štátu. Zneužitie zákona, veľmi pochybným právny inštitútom - verejná vyhláška, veľmi zneužívajúci stav v prospech investora (ala nástenkový tender s odsúdenými vinníkmi), ak sú známi vlastníci, účastníci stavebného konania, čo je tento prípad, ktorí podľa všetkého sa ale účastníkmi NESTALI (nik nás nijako za celú, celučičkú dobu neoslovil) je závažným prehreškom, či už skôr trestným činom, hodným v poradí ďalšieho udania stavebného úradu na súd v šnúre udaní a súdnom potvrdení o nesprávnom postupe úradu. Toto je žiaľ hodné podania na Ústavný súd, už za sústavné porušovanie našich základných práv. Každý, čo vedome súhlasí s protiprávnym postupom sa stáva spoluvinníkom.

Petícia je od 05.2013 na magistráte, MČ a ako vidno, patrične odignorovaná, stavebný úrad neakceptuje mesto.

Vlado Čuchran


Pomôcka

stiahnutý, znázornený súbor si otvoríte funkciou pravého tlačítka myši "uložiť ako".

No ak sa pozrieme na zúbky investičnému zámeru, projekt by mal spĺňať nielen pomer ním vytvorených miest samozrejme na svojom, či na dlhodobo prenajatom pozemku od mesta, ale aj vytvoriť na svojich pozemkoch podmienky plniace index zelene. 

viď napr.  podobná kauza: https://podhradova.webnode.sk/l/espresso/

Ak teda stavba má plniť parameter daný mestom, mali dosiahnuť pomer zelene minimálne 40%, na pozemkoch stavby. Zjavne to nie je tak.

Sídlisko sa dostáva do kolapsu už len tým, že sa mu systematicky okliešťujú služby kauza Espresso, zahusťuje počet obyvateľov, zahusťovačka na Gerlachovskej, chystaná Lomnická, upchávajú sa komunikácie, zaberá sa zeleň, chodníky a situácia sa stáva neúnosnou, znižuje sa štandard bývania, v neposlednom rade hodnota bytov, ľudia už nevládzu odolávať neustálym atakom. 

A si o to ide. 

Kto chce byť informovaný v pohodlí prostredí poštového servera Outlooku (pokiaľ informácia jestvuje)

RSS informačné kanály

  • RSS https://horami.sk/rss-odberovy-kanal-v-tvojom-outlooku/
  • RSS kanály na https://podhradova.webnode.sk/uzitocne-linky/  a žiadna zmienka o stavbe na Lomnickej - opäť chyba, tento krát zo strany MČ, že tak závažná udalosť nie je obsahom úradnej tabuli. Informácia občana by nemala a nesmie byť sliedením a trávením hodín, či dní na Webe aby vystriehol nejakú udalosť, čo sa ho týka a nevie nej. Tu je žiaľ neustále sa opakujúci jav, že nie sme informovaní, nie sme oslovení, že sme dotknutí a je o to O NÁS BEZ NÁS. Je to veľmi kruté, že sa neustále musíme obracať voči správe, voči štátu formou protestov, čo je nonsens, pretože obec nás má zastupovať, štát slúžiť a nie občan sa musí brániť a robiť detektíva. A funguje to presne naopak. Samé petície za základné práva občanov.

IŠLO na úrady

Išlo pre verejnú ochrankyňu práv

From: cuchran.vladimir@atk.sk [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Saturday, February 22, 2020 9:56 AM
To: 'podnet@vop.gov.sk'

Dobrý deň

Žiaľ sme nútení obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc.

Ide o stavebný proces a vynechania priamych účastníkov výstavby z procesov výstavby, kde sme bezprostredne dotknutí, ale nebraní ako účastníci konania.

(napr. https://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/kto-su-ucastnici-stavebneho-konania/)

V tejto krajine sa neustále zneužíva inštitút verejnej vyhlášky aj napriek známym majiteľom pozemkov a nehnuteľností v bezprostrednom susedstve pripravovanej stavby. Náš problém https://podhradova.webnode.sk/l/kauza-bytovy-dom-lomnicka-pri-lomnickej-2-4-6/, nie je ale v tejto krajine ojedinelý a tak by bolo potrebné, aby sa to riešilo vo všeobecnosti a všade tam nastolil poriadok a právo.

Oslovoval som parlament pred rokmi s témami stavebných procesov pri nekonečných a žiaľ neplodných rokovaniach v NR SR, ohľadne nastavenia legislatívy, stavebného zákona, ale výsledkom boli napríklad populistické reči o výške trestu za čierne stavby a nie riešenie problémov v stavebnom práve a najmä v jeho technickom riešení, pri rozmenení na drobné. Samozrejme čierne stavby pokračujú aj naďalej a pokračuje aj iná neprávosť voči občanom.

Problém môžeme hľadať v inštitúte oznámenia verejnou vyhláškou,

čo sa stavebným úradom formálne vyvesí kdesi na chodbe stavebného úradu, či na výveske obce, čo akiste nik z občanov nemôže vysledovať. A tak je to silný nástroj na obchádzanie názorov a v tomto prípade vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Stavebný úrad neosloví desiatky vlastníkov podľa LV z katastra, (a jeho povinnosť tam ostáva) pretože je to x obálok a oslovení, s čím by samozrejme mohol mať problém v procese vyhodnocovania pripomienok, (je to len vec schopnosti) ale ani, pretože to neexistuje, nesleduje či bytový dom nemá právnu subjektivitu a tú má vo forme právnickej osoby - Spoločenstva, čo zastrešuje navonok vlastníkov bytov. Veď kvôli tomu spoločenstva vznikajú - úvery, poistky, objednávky prác, zmluvy, sa dejú na jeden právnicky subjekt a akoby to neplatilo v stavebnom práve voči štátu. Stačilo zaviesť pravidlo, že účastníkom výstavby je každý subjekt právne a správcovsky zakrývajúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov a dať záznam do LV, že byt podlieha správe Spoločenstvu s takým a takým menom, IČOm, čím by spoločenstvo svojim vnútorným hlasovaním rozhodlo voči stavebnému úradu vo veci nejakého stavebného konania a stavebný úrad by musel akceptovať stanovisko právnickej osoby, spoločenstva, teda oprávneného účastníka výstavby, potvrdené napr. schôdzou vlastníkov bytov. Samozrejme proces odsúhlasenia na spoločenstve nie je ľahký a ani krátky a tak sa mohlo nad takýmto pravidlom uvažovať pri novele zákona o spoločenstvách vlastníkov bytov. A neuvažovalo sa. Žiaľ nik nevidí súvislosti.

Takže hľadajme chybu aj nastavenej legislatíve a predpisoch. Výsledok je taký, aký, je, že vlastníci bytových a nebytových priestorov bytových domov, vôbec nie sú účastníkmi výstavby, keďže sú odignorovaní každým a všetkými. Obce taktiež nevyjadrujú názor občanov, ktorí ich platia a ktorých zastupujú navonok. Ignorovaní občania, vlastníci sa domáhajú svojich neodnímateľných práv, čo im štátne inštitúcie svojvoľne odobrali a to je ten najväčší podraz stavebného zákona a štátu tým, že im zakazuje chrániť si svoje základné práva.

Obraciam sa teda na Vás, ako na inštitút spravodlivosti, vo veci rozlúsknutia tohto problému a podania podnetu na legislatívnu komisiu či radu NR SR.

Ďakujem za vybavenie, Váš čas.

Vladimír Čuchran, predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Lomnická 2, 4, 6, Košice  


Išlo poslancom MČ KE Sever

Dopĺňam link, čo som zabudol priložiť: https://podhradova.webnode.sk/l/kauza-bytovy-dom-lomnicka-pri-lomnickej-2-4-6/

From: cuchran.vladimir@atk.sk [mailto:cuchran.vladimir@atk.sk]
Sent: Sunday, February 23, 2020 6:34 PM
To: 'milan.baranik@kosicesever.sk'; 'viliam.beno@kosicesever.sk'; 'jozef.filipko@kosicesever.sk'; 'jozef.filipko@severak.sk'; 'pavol.holecko@kosicesever.sk'; 'monika.kokoskova@kosicesever.sk'; 'ladislav.kuczik@kosicesever.sk'; 'lukas.novak@kosicesever.sk'; 'vladimir.puskar@kosicesever.sk'; 'martin.rogovsky@kosicesever.sk'; 'maria.sadovska@kosicesever.sk'; 'bartolomej.szabo@kosicesever.sk'; 'andreja.takacova@kosicesever.sk'; 'maria.tomasova@kosicesever.sk'; 'starosta@kosicesever.sk'
Subject: kauza Bytový dom Lomnická 2 - info

Posielam info materiál ku zajtrajšiemu MZ Ke Sever.

Ďakujem za váš čas a porozumenie.

Vladimír Čuchran

www.horami.sk

PRIPOMEŇME SI

Mestská časť

u nej si pozrime na jej základné funkcie a povinnosti vzhľadom ku občanom.

Mestská časť, ako je to zvýraznené v predchádzajúcom texte, dáva stanovisko, povedané po slovensky, aj ku službám v spravovanej oblasti. Takže akékoľvek rušenie, či zriaďovanie je podmienené ich súhlasom a snáď aj počúvaním hlasu obyvateľov, ktorých zastupujú, či vlastne by mali.

Platia a tu pravidlá proporcií služieb a obytných funkcií. Zmienka je  na https://podhradova.webnode.sk/l/espresso/ 


prosím čítajte

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369

Samospráva obce

§ 4

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec pri výkone samosprávy najmä

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov5a) a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vyk...

Pokiaľ viem, zahusťovanie - znižovanie zelene, ktoré tu neustále funguje bolo zastavené, (tuším aj pôvodný primátor Raši na tom založil kampaň, ale skutek utek, opak ako obyčajne je skutočnosť - viď súbory k stiahnutiu) ale predkladatelia si našli kľučku, akože budova za budovu, ale parkovacie plochy odrežú výraznú časť zelene. V čase, keď domáci obyvatelia už nemajú kde parkovať, tu vlastne podľa určitých predstáv vlastne dochádza ku výraznému zhoršeniu kvality života okupovaním ďalšej zelene zvýšením počtu obyvateľov.

Deklarované predsavzatia a sľuby, čo nám tu každé štyri roky ktosi sľubuje o vyššej kvalite života v tomto kontexte vyznievajú priam výsmešne. 

Žiaľ opak je pravdou, ľudia musia byť neustále v strehu, že čo sa na nich chystá a žiaľ v negatívnom zmysle. 

A tak snáď by bolo na čase sľuby plniť a zmeniť existujúci nevyhovujúci stav. 

Samospráva je tu pre nás a nie naopak. 


Administrátor: Vlado Čuchran - pracovný životopis